Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές και άλλα δρώμενα του σχολείου μας.